7 θέσεις στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 58

images (5)H Επιτροπή Εκπαίδευσης & Ερευνών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ), για την υλοποίηση του Έργου «IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας, με Κωδικό Ειδικού Λογαριασμού 876 και υπεύθυνο τον κ. Τσιρογιάννη Ιωάννη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου επτά (7) συνεργατών για τη στελέχωση της ομάδας υλοποίησης του έργου IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes, διάρκεια ανάλογα με τη θέση και δυνατότητα παράτασης, εφόσον το ορίζουν οι ανάγκες υλοποίησης του έργου, μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου και έγκριση της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών. Οι συνεργάτες του έργου πρέπει να έχουν τη δυνατότητα καθημερινής παρουσίας και εργασίας στους χώρους του Εργαστηρίου Αρδεύσεων Έργων Πράσινου του Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων, το οποίο βρίσκεται στην Τεχνόπολη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ-01
Αντικείμενο Έργου:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στο παραδοτέο 6.5.4.
«Experiments regarding alternative water sources (gray, waste, saline) for landscaping» σχεδιάζοντας και εγκαθιστώντας και επισκευάζοντας διατάξεις επεξεργασίας, διανομής και ελέγχου χαρακτηριστικών φρέσκου, γκρίζου και ανακυκλωμένου νερού προς τις πειραματικές μεταχειρίσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ GEO-01
Αντικείμενο Έργου:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στο παραδοτέο 6.4.4
«Experiments regarding sensors evaluation for landscape projects» συμβάλλοντας στο σχεδιασμό των διαφορετικών μεταχειρίσεων όσο αφορά τις διαφορετικές εναλλακτικές συνδυασμού προγραμματιστή άρδευσης και αισθητήρων που θα συνδεθούν σε αυτόν ώστε να ελέγχου τη συχνότητα και/ή την διάρκεια των αρδευτικών γεγονότων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ GEO-02
Αντικείμενο Έργου:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στα παραδοτέα: α) 2.4.2 «Guide for efficient irrigation management techniques (system design and management for open fields, greenhouses and landscape projects, auditing procedures etc)» συμβάλλοντας στη συγγραφή του οδηγού στα αγγλικά και της συγγραφή της σύνοψης αυτού στα ιταλικά αλλά και της λίστα τεχνικών όρων σε Ελληνικά, Ιταλικά και Αγγλικά., β) 3.2.1 «Repository of material for irrigation design, installation, management and auditing» συγκεντρώνοντας σχετικό υλικό και αρχειοθετώντας το στο σχετικό εργαλείο που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου, γ) 4.2.3 «Interviews and report of the survey outcomes on irrigation practices» συμμετέχοντας στην επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων καταγραφής αρδευτικής πρακτικής., δ) 5.2.3 «Audits, survey and report» συμμετέχοντας στο σχεδιασμό των επιθεωρήσεων, την εκπαίδευση των ομάδων συλλογής δεδομένων πεδίου και την ανάλυση αποτελεσμάτων και τη συμμετοχή στη συγγραφή σχετικής συνολικής έκθεσης, ε) 6.4.4 «Experiments regarding sensors evaluation for landscape projects» επιβλέποντας σε καθημερινή βάση την υλοποίηση των σχετικών πειραμάτων που θα διεξαχθούν από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2014 στην Τεχνόπολη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και στ) 6.5.5 «Experiments regarding alternative heavy metal contaminated water sources» επιβλέποντας την υλοποίηση των σχετικών πειραμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ GEO-03
Αντικείμενο Έργου:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στα παραδοτέα: 2.4.10 “Guide regarding low-water demand agricultural cultivations and local species for landscape design” συμβάλλοντας στη συγγραφή του οδηγού στα αγγλικά, 6.4.4 “Experiments regarding sensors  evaluation for landscape projects” συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες των πειραμάτων που θα διεξαχθούν από Απρίλιο έως Δεκέμβριο 2014 στην Τεχνόπολη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας και «6.5.5 Experiments regarding alternative water sources (gray, waste, saline) for landscaping» συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες των πειραμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ST-MSc03
Αντικείμενο Έργου:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στα παραδοτέα: α) 6.4.4 «Experiments regarding sensors evaluation for landscape projects» συμμετέχοντας στις καθημερινές εργασίες των πειραμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ACC- 01
Αντικείμενο Έργου:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στο παραδοτέο 1.3.1 “Entire project management and progress reports” παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλές όσο αφορά την οικονομοτεχνική και λογιστική διαχείριση του έργου. Ακόμη ο συνεργάτης θα συμβάλει στις σχετικές διοικητικές ενέργειες και ενέργειες δικτύωσης που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου (WP1 και WP3).

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TRA- 01
Αντικείμενο Έργου:
Συμμετοχή στα παραδοτέα:
Υποστήριξη υλοποίησης του έργου και συγκεκριμένα συμμετοχή στο παραδοτέο 2.1.6. “Internet  site of the project” μέσω μετάφρασης και επιμέλειας των σελίδων του διαδικτυακού τόπου του έργου που πρέπει να είναι διαθέσιμες στα Ιταλικά (σύνοψη έργου, κατηγορίες φόρουμ, ευρετήριο όρων).

Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις υποψηφίων εξωτερικών συνεργατών που θα κατατεθούν, τις εργάσιμες μέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία θα παραληφθεί και θα πρωτοκολληθεί το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 13/02/2014 και ώρα 14.00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου
Κτίριο Διοίκησης
Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου, Άρτα
Τ.Κ : 47 100 Άρτα

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου θα δημοσιευθεί στον ιστοχώρο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (http://research.teiep.gr).
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 26810?50249/50038 (9:00?15:00) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: itsirog@teiep.gr

Πηγή: diorismos.gr

Μενού