ΑΣΕΠ: Επανεκτύπωση προκήρυξης 1Κ/2014 για 259 θέσεις στη ΝΕΡΙΤ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 169

αρχείο λήψης (5)Γνωστοποιείται ότι το ΦΕΚ 1/23-1-2014 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ, στο οποίο δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη 1Κ/2014 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων πενήντα εννέα (259) θέσεων προσωπικού στη Ν.Ε.Ρ.Ι.Τ. Α.Ε., επανεκτυπώθηκε λόγω τυπογραφικού λάθους του Εθνικού Τυπογραφείου για τον κωδικό θέσης 505 του Πίνακα Κατανομής Θέσεων (σελ. 13).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Φεβρουαρίου, 2014 ημέρα Παρασκευή και λήγει με την πάροδο της 19ης Φεβρουαρίου 2014, ημέρας Τετάρτης.

Μενού