Εγκύκλιος του ΙΚΑ διεκρινίζει τι ισχύει για φέτος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

images (3)Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και από συντάξεις που φορολογείται, τα έσοδα που απαλλάσσονται από φόρο, καθώς και η φορολόγηση του επιδόματος ανεργίας και του ΕΚΑΣ περιγράφονται αναλυτικά σε διευκρινιστική εγκύκλιο του ΙΚΑ σχετικά με τις αλλαγές στη φορολογία για το 2014.Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), οι κατηγορίες εισοδήματος διακρίνονται σε μισθωτή εργασία, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, κεφάλαιο και εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Η κλίμακα φορολογίας για το 2014 είναι 22% για φορολογητέο εισόδημα μικρότερο ή ίσο με 25.000 ευρώ, 32% για εισόδημα από 25.001 ευρώ έως 42.000 ευρώ και 42% για εισόδημα μεγαλύτερο από 42.000 ευρώ.

Από τον υπολογισμό του εισοδήματος εξαιρούνται οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, τυχόν αποζημίωση που έχει καταβληθεί στον εργαζόμενο για έξοδα διαμονής για επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, όπως και έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του.

Επίσης, απαλλάσσονται η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου και τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
Ακόμη, απαλλαγή από τον φόρο έχουν και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι για τα επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.
Το ίδιο ισχύει και για τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού προσωπικού μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.
Διατροφή, επίδομα
Απαλλάσσονται από φόρο η διατροφή, η σύνταξη που καταβάλλεται σε αναπήρους πολέμου και σε στρατιωτικούς που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ, και το ΕΚΑΣ.
Επίσης, απαλλάσσονται οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε αναπήρους με τουλάχιστον 80% ποσοστό αναπηρίας.
Ο φόρος εισοδήματος μειώνεται κατά το ποσό των 2.100 ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 21.000 ευρώ. Για εισόδημα μεγαλύτερο των 21.000 ευρώ, το ποσό της μείωσης είναι 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.
Σε παρακράτηση φόρου υπόκεινται τα μερίσματα (10%), οι τόκοι (15%), οι αμοιβές για τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και οι αμοιβές διοίκησης (20%).
Πηγή: dictyo.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Κοινωφελή εργασία ΟΑΕΔ 2014
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθήνας
Μενού