Θέσεις εργασίας στο Δήμο Αθήνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

images (8)To Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης  που εδρεύει στην Αθήνα, διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

  • ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ 1
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 1
  • ΠΕ ή ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1
  • ΔΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ απευθύνοντάς την στην οδό ΠΕΙΡΑΙΩΣ 35 – 10552 ΑΘΗΝΑ υπόψιν κας ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΓΟΥΤΣΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 210 5246516 εσωτ. 4) έως 10.02.2014.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Εγκύκλιος του ΙΚΑ διεκρινίζει τι ισχύει για φέτος
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Δασκάλου και Διαμεσολαβητή στο Δήμο Ορεστιάδας
Μενού