10 προσλήψεις στο Δήμο Διδυμοτείχου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

αρχείο λήψης (1)Ο Δήμος Διδυμοτείχου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Διδυμοτείχου που εδρεύει στο Διδυμότειχο και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Πολιτ. Μηχ/κών
  • 1 ΠΕ Αρχιτεκτόνων
  • 1 ΔΕ Υδραυλικών Εσωτ. Εγκ/σεων
  • 1 ΔΕ Ξυλουργών
  • 1 ΔΕ Τεχνιτών Οικοδόμων (Σοβατζής)
  • 1 ΔΕ Πλακάδων ή Τεχνιτών Πλακάδων
  • 1 ΔΕ Οδηγών
  • 1 ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων
  • 1 ΥΕ Βοηθοί Τεχνιτών (Πλακατζής)
  • 1 ΥΕ Εργατών-τριών (Χειρώνακτες)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου & Ορφέως, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού Δήμου Διδυμοτείχου υπόψιν κ. Βαϊράμη- Συριτούδη Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 25533-50630).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Για την προκήρυξη εδώ

Πηγή: e-dimosio

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στο Χρυσό Οδηγό
Προηγούμενο άρθρο
27 προσλήψεις στον ΑΔΜΗΕ
Μενού