9 θέσεις στην ΛΖ Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορίνθου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 44

αρχείο λήψης (8)Η ΛΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κορίνθου ανακοινώνει την πρόσληψη επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου» που έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα» και εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΛΖ ΄ΕΠΚΑ, ως ακολούθως:

  • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ 1
  • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
  • ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΩΝ 1
  • ΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
  • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1
  • ΔΕ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 2
  • ΥΕ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ 2

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, Αρχαία Κόρινθος 20007 υπόψη: κας Βέργου ή κας Πάνου (τηλ. επικοινωνίας: 2741032650) έως 10/02/2014.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 θέσεις εργασίας στην Αρχαία Μεσσήνη
Προηγούμενο άρθρο
4 θέσεις Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Ζωγράφου
Μενού