Ερευνητές με διδακτορικό ζητά το Γαλλικό Ινστιτούτο Αγροτικής Ερευνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 77

αρχείο λήψης (1)Τριάντα εννέα επιστήμονες ερευνητές θα προσλάβει το Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Ερευνας της Γαλλίας (INRA) σε ένα πλήθος επιστημονικών τομέων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα περάσουν τον «σκόπελο» των εξετάσεων, καθώς για κάθε ειδικότητα θα εξεταστεί συγκεκριμένος αριθμός υποψηφίων – το ανώτερο έως 15 άτομα. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο αντικείμενο ενδιαφέροντός τους και άριστη γνώση της γαλλικής και αγγλικής γλώσσας.
Οι επιτυχόντες θα διαμείνουν σε διάφορες περιοχές της Γαλλίας, όπως σε Παρίσι, Βουργουνδία, Βρετάνη, Κυανή Ακτή, Πυρηναία και αλλού, ενώ θα επιλεγούν από 13 επιστημονικούς κλάδους. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η κοινωνιολογία, η φυσιολογία, η διατροφή, η φυσική-χημεία και επιστήμες των υλικών, η οικολογία, τα μαθηματικά, η ιατρική και κτηνιατρική, η μοριακή βιολογία, η γενετική και τα οικονομικά. Οσο για τα γνωστικά αντικείμενα, από τα οποία θα επιλεγούν, είναι τα ακόλουθα:
Αντικείμενο: Ροή θρεπτικών ουσιών στα συστήματα υδατοκαλλιέργειας
Κωδ. θέσης: CR2-2014-3-PHASE-2
Αντικείμενο: Modelling of rumen function
Κωδ. θέσης: CR2-2014-3-PHASE-1
Αντικείμενο: Φυσικοχημεία των πρωτεϊνών των φυτών και οι νέες λειτουργίες σε μήτρες τροφίμων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-3-CEPIA-1
Αντικείμενο: Επιδημιολογία της διατροφικής συμπεριφοράς
Κωδ. θέσης: CR2-2014-2-ALIMH-2
Αντικείμενο: Προκαθοριστικοί παράγοντες ελέγχου πρόσληψης τροφής
Κωδ. θέσης: CR2-2014-2-ALIMH-1
Αντικείμενο: Γονιδιωματική της προσαρμογής στην αντίσταση non-host
Κωδ. θέσης: CR2-2014-1-SPE-2
Αντικείμενο: Λειτουργική γονιδιωματική φυτοπαρασίτων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-1-SPE-1
Αντικείμενο: Δομή του γονιδιώματος και επιγενετική
Κωδ. θέσης: CR2-2014-1-BAP-2
Αντικείμενο: Οργάνωση και εξέλιξη των γονιδιωμάτων Brassica
Κωδ. θέσης: CR2-2014-1-BAP-1
Αντικείμενο: Λειτουργική προσέγγιση στις διαταραχές οικολογίας
Κωδ. θέσης: CR2-2014-7-EFPA-1
Αντικείμενο: Ρύθμιση αζώτου και ροή άνθρακα στις αρόσιμες καλλιέργειες
Κωδ. θέσης: CR2-2014-7-EA-2
Αντικείμενο: Χωρικοί συμβιβασμοί στις υπηρεσίες βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-6-SAD-1
Αντικείμενο: Αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων με την αγρο-οικολογική μετάβαση των συστημάτων κτηνοτροφίας κινδύνων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-6-PHASE-5
Αντικείμενο: Landscape mosaics and natural regulation in arable crops
Κωδ. θέσης: CR2-2014-6-EA-1
Αντικείμενο: Αγρο-οικολογική διαχείριση υγείας στα συστήματα εκτροφής κουνελιών
Κωδ. θέσης: CR2-2014-5-PHASE-4
Αντικείμενο: Βιοπληροφορική μελέτη των μικροβιακών αλληλεπιδράσεων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-4-SA-2
Αντικείμενο: Μολυσματικοί μηχανισμοί της μυκοπλάσμωσης
Κωδ. θέσης: CR2-2014-4-SA-1
Αντικείμενο: Συστημική και συνθετική βιολογία: Μοντελοποίηση του βακτηριακού μεταβολισμού για τη λευκή βιοτεχνολογία
Κωδ. θέσης: CR2-2014-4-MICA-1
Αντικείμενο: Διαδικασία της πέψης και φυσιολογικός ρόλος των φυτικών ινών σε μονογαστρικά ζώα
Κωδ. θέσης: CR2-2014-3-PHASE-3
Αντικείμενο: Dynamical systems and simulations of micro-organism-based ecosystems
Κωδ. θέσης: CR2-2014-11-MIA-3
Αντικείμενο: Δυναμικά μοντέλα δομημένων πληθυσμών: Ανάλυση, προσομοίωση, αντιστροφή
ροβλημάτων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-11-MIA-2
Αντικείμενο: Integrating sequence data in genomic selection
Κωδ. θέσης: CR2-2014-10-GA-3
Αντικείμενο: Μοντελοποίηση των γενετικών μηχανισμών που διέπουν τη διασταύρωση των ειδών
Κωδ. θέσης: CR2-2014-10-GA-2
Αντικείμενο: Γενετική και γονιδιωματική των χαρακτηριστικών ανθεκτικότητας προσαρμογής στα ψάρια
Κωδ. θέσης: CR2-2014-10-GA-1
Αντικείμενο: Understanding and engineering of meiotic mechanisms in Arabidopsis thaliana
Κωδ. θέσης: CR2-2014-10-BAP-4
Αντικείμενο: Προσαρμογή του σίτου σε αβιοτικούς περιορισμούς στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής
Κωδ. θέσης: CR2-2014-10-BAP-3
Αντικείμενο: Μικροβιακή οικολογία και επιδημιολογία των πρωτοεμφανιζόμενων ασθενειών
Κωδ. θέσης: CR2-2014-9-SPE-4
Αντικείμενο: Landscape epidemiology
Κωδ. θέσης: CR2-2014-9-MIA-1
Αντικείμενο: Επιδημιολογική ανάπτυξη και αρχιτεκτονική φυτών
Κωδ. θέσης: CR2-2014-8-SPE-3
Αντικείμενο: Κοινωνιολογία των ζητημάτων διατροφής και περιβάλλοντος
Κωδ. θέσης: CR2-2014-15-SAE2-6
Αντικείμενο: Κοινωνιολογία της διακινδύνευσης: Η περίπτωση των αντιβιοτικών στον τομέα της υγείας των ζώων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-15-SAE2-5
Αντικείμενο: Γνώση, παίκτες και μηχανισμοί διαμεσολάβησης στην παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος
Κωδ. θέσης: CR2-2014-15-SAD-2
Αντικείμενο: Οικονομία της υγείας των ζώων
Κωδ. θέσης: CR2-2014-14-SAE2-4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να αποστέλλουν βιογραφικό σημείωμα έως και τις 3 Μαρτίου στην επίσημη ιστοσελίδα του INRA, http://jobs.inra.fr/en/Headlines/News/INRA-is-recruiting-nearly-40-research-scientists
Πηγή: ethnos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2013-2014
Προηγούμενο άρθρο
Το τελικό σχέδιο για 443.474 θέσεις απασχόλησης
Μενού