32 προσλήψεις στο ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία»

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

images (8)Το ΝΠΔΔ «ΕΥνεστία» ύστερα από την υπ’αριθμό 150/2013 απόφαση του Δ.Σ. η οποία επικυρώθηκε με την υπ’αριθμό 461/31-01-2014 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 214, 238, 280 και 283 παρ.4 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, συνολικά τριάντα δύο (32) θέσεων προσωπικού για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 1. Δύο (2) άτομα ΠΕ Νηπιαγωγών
 • 2. Ένα (1) άτομο ΠΕ Γυμναστών
 • 3. Δύο (2) άτομα ΤΕ Νοσηλευτών
 • 4. Ένα (1) άτομο ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
 • 5. Δύο (2) άτομα ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
 • 6. Έξι (6) άτομα ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων
 • 7. Ένα (1) άτομο ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
 • 8. Δύο (2) άτομα ΔΕ οδηγών
 • 9. Ένα (1) άτομο ΔΕ φυσικοθεραπευτών
 • 10. Επτά (7) άτομα ΥΕ Καθαριότητας Κτιρίων
 • 11. Δύο (2) άτομα ΥΕ Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων
 • 12. Τέσσερα (4) άτομα ΥΕ Τραπεζοκόμων
 • 13. Ένα (1) άτομο ΔΕ Μαγείρων

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)
2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (στους έχοντες τίτλους σπουδών)
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο γραφείο του ΝΠΔΔ (Δ/νση: Πρεμετής, Χρυσούπολη, Γραφείο 147) από 07/02/14 έως 11/02/14, από 09:00π.μ έως 15:00μμ.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επικουρικοί ιατροί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ
Προηγούμενο άρθρο
Από σήμερα 10/2 οι αιτήσεις για τις Πανελλαδικές – Έως και τις 25/2
Μενού