5 θέσεις εργασίας στον Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Λήμνου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 51

SFAIRA ANTHROPAKIAΤο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου» ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στις 8 Περιφέρειες σύγκλισης (2013)» – για τη ΔΟΜΗ «Κ.Η.Φ.Η. ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ», του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου, που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Καμινίων του Δήμου Λήμνου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
  • 2 ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ή ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ
  • 1 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
  • 1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ Δ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ( ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ  ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λήμνου, Θεμιστοκλέους 1, Κτίριο Ε.Α.Σ. Λήμνου, 1ος όροφος, Μύρινα Λήμνου, Τ.Κ. 81400, απευθύνοντάς την στον υπόψιν κας Δελλή Κωνσταντίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2254350021).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
6 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας
Προηγούμενο άρθρο
Επικουρικοί ιατροί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ΕΚΑΒ
Μενού