30 συμβάσεις έργου στο ΙΚΥ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

Ίδρυμα-Κρατικών-ΥποτροφιώνΤο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου με εργολάβους/ανάδοχους για έργα στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που διαχειρίζεται το ΙΚΥ ως Εθνική Μονάδα, ως ακολούθως:

 • ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΕΞΙ (6) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΤΡΕΙΣ (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
 • ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 • ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 • ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 • ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
 • ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως, ή να αποσταλούν με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας από της 11ης Φεβρουαρίου 2014 έως και της 20ης Φεβρουαρίου 2014, μεταξύ των ωρών 09:00-17: 00 στη διεύθυνση:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
Τμήμα Διοίκησης
Δ/νση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41
1ος όροφος
14234 Νέα Ιωνία, Αττική

με την εξής ένδειξη:  «Υποβολή Πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου (αναφορά κωδικού θέσης π.χ. ΕR. 1) στο πλαίσιο έργου του Προγράμματος Erasmus+»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Υποβολή Πρoτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίουστο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
40 προσλήψεις στους ΟΤΑ του Δήμου Πατρέων
Προηγούμενο άρθρο
Ιατροί από την “Ιατρική Φροντίδα Κρήτης”
Μενού