48 θέσεις στην ΚΘ” ΕΠΚΑ στη Φλώρινα

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 72

αρχείο λήψης (1)Η ΚΘ” Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

 Οι θέσεις αφορούν:

  • 42 ΠΕ Αρχαιολόγοι
  • 6 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και έργων Τέχνης

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας  στην διεύθυνση:

ΚΘ ΕΠΚΑ Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, 53100 Φλώρινα, υπόψη κας Χατζηπαυλίδου Στυλιανης (τηλ. επικοινωνίας: 2385028206) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής *ΔΙΑΥΓΕΙΑ  (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας ( από 07-02-2014 έως 13 -02-2014).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: career.duth.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Προηγούμενο άρθρο
6 προσλήψεις στο Δήμο Καλαμάτας
Μενού