10 Νοσηλευτές στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΔΕΗ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

images (5)Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ανά την επικράτεια) και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:

  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ ( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ) ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔ. 551) 1
  • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ) ΚΟΖΑΝΗ (ΚΩΔ. 554) 7
  • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ) (ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) ΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΩΔ. 555) 1
  • ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ (ΛΟΙΠΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ) (ΚΩΔ. 558) 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία των υπηρεσιών, σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις από 10.02.2014 έως και 19.02.2014:

1. ΔΕΗ/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, Αραχώβης 32, Τ.Κ. 10681-Αθήνα, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο : κ. Χατζητόλια Αικατερίνη, τηλ. επικοινωνίας : 210-3895514.

2. ΔΕΗ/ Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, 7χιλ Πτολεμαϊδας – Κοζάνης, απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους : κ. ΜΠΑΛΤΖΗ Δημήτριο τηλ. επικοινωνίας : 24630-52284, κ. ΚΟΥΤΣΙΑΔΟΥ Ευθυμία τηλ.
επικοινωνίας : 24630-52228.

3. ΔΕΗ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χάνδρας-Σητείας, Τ.Κ. 720 59 – Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο: κ. ΞΕΝΙΚΑΚΗ Βικτώρια, τηλ. επικοινωνίας : 28430-63162.

4. ΔΕΗ/ΑΗΣ Ρόδου, Τ.Θ. 293 Τ.Κ. 85100 – Ρόδος, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο : κ. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ Παναγιώτα, τηλ. επικοινωνίας : 22410-49014.

Μενού