Θέσεις εργασίας στον Ομιλο ΑΒ Βασιλόπουλος

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53

akti_kondyli_1Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 216 Σούπερ-μάρκετ, 13 Cash & Carry, 54 franchise καταστήματα και 10.759 εργαζόμενους. Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.

Περιγραφή Θέσεων

   1. Τμήμα Γενικής Λογιστικής:
• Καταχώρηση πάσης φύσεως εξόδων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, τιμολογίων παγίων κ.α.
• Καταχώρηση προβλέψεων
• Καταχώρηση συμβάσεων ενοικίων στο SAP Real Estate
• Συμφωνίες ενδοεταιρικών υπολοίπων
• Συμφωνία Τραπεζών και πληρωμές προμηθευτών
• Άνοιγμα / διόρθωση κωδικών πιστωτών
• Έλεγχος και συμφωνία ισοζυγίου και υποσυστημάτων
• Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων
• Επισκόπηση διακυμάνσεων στο Ισοζύγιο στα πλαίσιο του μηνιαίου κλεισίματος
• Συμμετοχή στην κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ
• Συμμετοχή στην προετοιμασία των Δηλώσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων κ.α.

      2. Τμήμα Λογιστικής Καταστημάτων:
• Εμπορευματική διαχείριση, αποθέματα, απογραφές
• Καταχώρηση παραστατικών
• Τιμολόγηση
• Έλεγχος & Ορθότητα εγγραφών
• Συμφωνία λογαριασμών

      3. Τμήμα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης:
• Τήρηση της διαδικασίας Έγκρισης Δαπανών – Capex βάσει Budget
• Παρακολούθηση και προετοιμασία στατιστικών στοιχείων της εταιρίας

Προφίλ Υποψηφίων

• Πτυχίο σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Μεταπτυχιακό Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων επιθυμητό
• Εμπειρία 3 – 5 έτη σε Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Άριστη χρήση SAP R3 και ιδανικά γνώση του υποσυστήματος παγίων
• Άριστη γνώση Ms Office (Word, Excel, Power Point)
• Γνώση IFRS / IAS (επιθυμητή)
• Φορολογικές γνώσεις (Φορολογία Νομικών Προσώπων)
• Ικανότητα διαχείρισης και ανάλυσης αριθμών
• Αναλυτική σκέψη
• Καλή επικοινωνία και ικανότητα συνεργασίας
• Διάθεση για μάθηση / ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου
Αποδοχές
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «AGA_2».

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση:                              Λεωφόρος Σπάτων 81
Ταχυδρομικός Κώδικας:           153 10
Πόλη:                                     Γέρακας Αττικής

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.


Τίτλος Θέσης

TAX COMPLIANCE SUPERVISOR

Εταιρικό Προφίλ
Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 216 Σούπερ-μάρκετ, 13 Cash & Carry, 54 franchise καταστήματα και 10.759 εργαζόμενους. Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.

Περιγραφή Θέσης

 • Με άριστες φορολογικές και λογιστικές γνώσεις σε ευρύ φάσμα και αξιόλογη προϋπηρεσία θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες για τη Φορολογική συμμόρφωση της Εταιρίας.
 • Θα αναφέρεται στον Tax Manager και θα ασχολείται με τις εξής εργασίες:
 • Συμβολή στην προετοιμασία της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος και των λοιπών δηλώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, παρακρατούμενων φόρων, ΦΑΠ κτλ.)
 • Συμβολή στον μηνιαίο υπολογισμό του Φόρου Εισοδήματος και της Αναβαλλόμενης Φορολογίας για σκοπούς reporting.
 • Συμβολή στην ενημέρωση προς τη Διοίκηση για αλλαγές της Φορολογίας
 • Ετοιμασία του Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
 • Αντιμετώπιση ειδικών φορολογικών θεμάτων (π.χ. συμβάσεων αγορών, μισθωτηρίων κτλ)
 • Διενέργεια εγγραφών κλεισίματος περιόδου και αναβαλλόμενης φορολογίας
 • Συμβολή στο Budget / Forecast Φόρου Εισοδήματος και Αναβαλλόμενου Φόρου

Προφίλ Υποψηφίου

 • Πτυχίο σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μεταπτυχιακό σε Λογιστική & Χρηματοοικονομική ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Φορολογικό Δίκαιο (επιθυμητό)
 • Περίπου 7-8 έτη προϋπηρεσία σε Ελεγκτική Εταιρεία στο Φορολογικό Τμήμα ή στο Ελεγκτικό Τμήμα με έμφαση στα φορολογικά θέματα
 • Πιστοποίηση ACCA / ΙΕΣΟΕΛ (επιθυμητή)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή χρήση SAP
 • Άριστη γνώση Excel, Power Point, Word
 • Άριστες Φορολογικές γνώσεις και ιδιαίτερα στα εξής πεδία:
  1. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων
  2. ΦΠΑ
  3. ΚΦΑΣ
  4. Transfer Pricing
 • Άριστες Λογιστικές Γνώσεις βάσει των Ελληνικών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Ικανότητα χρήση, διαχείριση και ανάλυση αριθμών
 • Αναλυτική σκέψη και διαχείριση πολύπλοκων πληροφοριών
 • Ικανότητα παραγωγής χρήσιμων για τη Διοίκηση αναφορών
 • Ικανότητες Επικοινωνίας και πρωτοβουλίας
 • Συνεργασία και ομαδικότητα
 • Αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
 • Ικανότητες διαχείρισης χρόνου

Αποδοχές
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, συνεχή εκπαίδευση και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Πληροφορίες Επικοινωνίας
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές παρακαλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά βιογραφικό σημείωμα στο www.abcareers.gr σημειώνοντας τον κωδικό θέσης «TAX_CS».

Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Απασχόλησης
Διεύθυνση:                             Λεωφόρος Σπάτων 81
Ταχυδρομικός Κώδικας:          153 10
Πόλη:                                    Γέρακας Αττικής

Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Πηγή: kariera.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης «Erasmus for Public Administration»
Προηγούμενο άρθρο
Και επίσημα κλείνουν 23 φορείς του Δημοσίου
Μενού