50 προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 160

images (1)Ο Δήμαρχος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Λαγκαδά, που εδρεύει στον Λαγκαδά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια  σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 8 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου
  • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
  • 34 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
  • 5 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαγκαδά (Δ/ νση: Ν.  απαγεωργίου 2, τηλ: 2394330229) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πηγή: e-dimosio.gr

Μενού