56 προσλήψεις στο Δήμο Λαμίας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

1384328781_565875060_1-Pictures-of--want-job-call-me-no-fees-All-types-of-jobs-are-availableΟ Δήμος Λαμίας ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο (2) συνολικά μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών , συνολικού αριθμού πενήντα έξι (56) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Λαμιέων, που εδρεύει στη Λαμία για την παρακάτω ανά υπηρεσία και έδρα, ειδικότητα:

  • 35 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
  • 6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ- ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
  • ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
  • 6 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
  • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ (JCB)
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΗ ΓΑΙΩΝ(GRADER)
  • 1 ΔΕ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ
  • 1 ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
  • 4 ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο  εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαμιέων Τ.Κ.35100, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού ,  απευθύνοντάς την, στην Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού-Γραφείο Προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ-Ι.Δ.Ο.Χ (τηλ. επικοινωνίας: 2231351027, 2231351029, 2231351068).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
θέση εργασίας στο ΕΛΚΕΘΕ
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις στα Mikel σε Δράμα και Αθήνα
Μενού