Απασχόληση φοιτητών στο τμήμα Μηχανολόγων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποιήστε το άρθρο

αρχείο λήψης (2)Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας ανακοίνωσε πέντε (5) θέσεις φοιτητών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.(εξαιρούνται οι σπουδαστές που προέρχονται από κατάταξη) προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα, με αρμοδιότητες για την τεχνική υποστήριξη των εργαστηρίων του Τμήματος.

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι από την ημέρα πρόσληψης μέχρι 31/12/2014, θα είναι ενεργοί σπουδαστές του Τμήματος που θα έχουν περατώσει τουλάχιστον το 2ο τυπικό εξάμηνο σπουδών, η εβδομαδιαία απασχόληση θα είναι δέκα (10) ώρες για κάθε σπουδαστή και η ωριαία αμοιβή ανέρχεται στα τρία ευρώ (3,00 €). Το ωράριο απασχόλησης θα είναι εντός του ωραρίου λειτουργίας του εργαστηρίου.

Τα καθήκοντα των απασχολούμενων περιγράφονται ως εξής:
Επίβλεψη – Συντήρηση εργαστηριακού εξοπλισμού, προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού, διανομή έντυπου υλικού, συντήρηση ιστοσελίδας κ.α.

Ως κριτήρια για την επιλογή ορίζονται:
1. Αναλυτική βαθμολογία 20/100
2. Καλή γνώση Η/Υ 25/100 (Βαθμολογία σχετικών μαθημάτων Τμήματος)
3. Καλή γνώση ξένης γλώσσας (κυρίως βαθμολογία Ξ.Γ. Τμήματος) 15/100
4. Εισόδημα 20/100
5. Συνέντευξη 20/100

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Γενική επίδοση στα μαθήματα (Αναλυτική βαθμολογία)
3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης ξένης γλώσσας
4. Τίτλος που να αποδεικνύει την καλή γνώση Η/Υ
5. Υπεύθυνη δήλωση που να δηλώνει ότι θα εργαστεί πρωινές ώρες
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα

Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά που θα στηρίξουν την αίτηση της/του υποψηφίου .
Οι αιτήσεις των υποψήφιων με όλα τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 εργάσιμων ημερών δηλαδή από 18 Φεβρουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2014.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *