Συνεργάτες στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 43

6789_ph1Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» και κωδ. ΟΠΣ 349629 στο ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007- 2013, η οποία χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Kάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τους όρους της παρούσας να υποβάλει υποψηφιότητα, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΤΕΕ και να συμμετέχει στην υλοποίηση του υποέργου [1] «Ψηφιοποίηση Μητρώου ΤΕΕ», σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης.

Για όλες τις πληροφορίες κατεβάστε την Επαναπροκήρυξη

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσωπικό ζητάει η “Ηellas solar Telecoms”
Προηγούμενο άρθρο
3 πτυχιούχοι φυσικής αγωγης στο Δήμο Θήβας
Μενού