136 Θέσεις Εργασίας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

εθνικο-μουσειοΤο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου που εδρεύει στο Δήμο Αθηνών του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:
120 ΔΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ
10 ΔΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΑΣ
6 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ/ΣΤΡΙΕΣ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Τοσίτσα 1, Τ.Κ. 10682 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Εθνικό Αρχαιολογλογικό Μουσείο υπόψιν κας Νίκής Χριστοδουλίδου (τηλ. επικοινωνίας: 213- 2144890).

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: 27.713 ευκαιρίες απασχόλησης – Όλες οι λεπτομέρειες
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: 1.059 Θέσεις Εργασίας για πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Μενού