Επανένταξη 80 άνεργων από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών και την Περιφέρεια Αττικής

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

emporika_katastimata_597_355Για την επανένταξη 80 ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου Αθηναίων ανέλαβαν πρωτοβουλία ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής στο πλαίσιο της Πράξης «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Αθηναίων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Πιο συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι ανήκουν στις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

  • Σε μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα. Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται τα άτομα που δεν έχουν εργαστεί για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών.
  • Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών.
  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας και απειλούμενα από φτώχεια.

Σύμφωνα με τους στόχους που θέτει η Πράξη, τα παραγόμενα προϊόντα αφορούν σε τρεις διαφορετικούς άξονες και περιλαμβάνουν:

  • Σύσταση νέων ατομικών ή άλλων επιχειρήσεων (πχ ΟΕ, ΕΕ).
  • Σύσταση κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
  • Τοποθέτηση σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής.

Η ενεργοποίηση των ωφελουμένων και η δικτύωσή τους με επιχειρήσεις, με οικονομικούς και επαγγελματικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής θα συμβάλει στην αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης.

Στο πλαίσιο αυτό με τη διεξαγωγή των Ημερών Καριέρας και των Στρογγυλών Τραπεζιών στις 24, 26 και 27 Φεβρουαρίου 2014 και ώρες 15:30 έως 17:30 στο Royal Olympic Hotel (Στύλοι Ολυμπίου Διός) επιδιώκεται η ενημέρωση τόσο του ευρύτερου κοινωνικού ιστού όσο και των τοπικών, παραγωγικών φορέων, και των επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής αναφορικά με την ομάδα στόχο της Πράξης και την προσφορά εργασίας.

Επίσης, θα προβληθεί η διαδικτυακή πύλη που έχει δημιουργηθεί για την ηλεκτρονική δικτύωση όλων των εμπλεκομένων ενώ παράλληλα θα υπάρξουν ομιλίες για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, τον κοινωνικό και επαγγελματικό αποκλεισμό των ευπαθών ομάδων, τον ρόλο της διαφήμισης στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης και θα παρουσιαστεί το προεξαγγελθέν πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων- ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ».

Πληροφορίες ΑΜΠΕ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
275 θέσεις Γραμματέων σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προηγούμενο άρθρο
Μάρτιο η καταβολή του Εφαπαξ
Μενού