Πρόσληψη 20.000 ανέργων σε επιχειρήσεις με επιδότηση

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 123

brousisTη δημοσίευση των αποφάσεων που υπέγραψε ήδη ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης αλλά και τη δημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων από τον ΟΑΕΔ, θα πρέπει να περιμένουν οι επιχειρήσεις που θέλουν να προσλάβουν ανέργους λαμβάνοντας ταυτόχρονα ενίσχυση που φτάνει έως και τα 450 ευρώ τον μήνα για κάθε πρόσληψη.

Οι αποφάσεις, τις οποίες μπορείτε να δείτε ολόκληρες στα σχετικά αρχεία, εμπεριέχουν το σύνολο των πληροφοριών, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η πρώτη απόφαση, αφορά στην πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας». Όπως προκύπτει από το κείμενο της απόφασης, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 17 εκατ. ευρώ και κατανέμεται σε δύο χρόνια: 10 εκατ. ευρώ το 2014 και επτά εκατομμύρια ευρώ το 2015.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους. Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Επίσης δεν υπάγονται επιχειρήσεις με συγκεκριμένο αντικείμενο (π.χ security, telemarketing Κλπ). Τον πλήρη κατάλογο με τις επιχειρήσεις που εξαιρούνται θα τον δείτε στην απόφαση.

Για να προσληφθεί κάποιος στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

Να διαθέτι δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος.

Να έχει ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ» και να διαθέτει ι βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ).

Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του.

α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).

Η δεύτερη απόφαση αφορά στην πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών. Το πρόγραμμα θα έχει τριετή διάρκεια και συνολικό προϋπολογισμό 54 εκατ. ευρώ.Τα 20 εκατ. ευρώ θα διατεθούν μέσα στο 2014, επιπλέον 20 εκατ. ευρώ το 2015 και 14 εκατ. ευρώ το 2016. Και πάλι τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η επιχείρηση που θα προσλάβει, να μην έχει κάνει απόλυση το τελευταίο τρίμηνο ενώ υπάρχουν και στη συγκεκριμένη απόφαση εξαίρεση για νυχτερινά κέντρα, telemarketing κλπ. Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να

Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2.

Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
Πηγή: Karfitsa.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για τα Οικογενειακά Επιδόματα που προσμετρούνται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα
Μενού