40 Θέσεις Εργασίας στο Μουσείο της Ακρόπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

akropol;hΤο Μουσείο της Ακροπολης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη Αθήνα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμούς ατόμων:

  • 40 ΔΕ Προσωπικό Ασφάλειας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην  ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42- Αθήνα, υπόψιν κας Άννας Δρέσιου (τηλ. επικοινωνίας: 210-9000900, εσωτ. 419).

Για περισσότερες πληροφορίες  δείτε την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ταχύρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Καποδιστριακό στην Αθήνα
Προηγούμενο άρθρο
Ανακοινώθηκαν οι Ειδικότητες των ΙΕκ για το 2014 – Υποβολή αιτήσεων
Μενού