56 Θέσεις Εργασίας στους Δήμους Λαμίας και Λαγκαδά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 40
1,2Σε προσλήψεις εποχικού προσωπικού θα προχωρήσουν οι Δήμοι Λαμίας και Λαγκαδά. Αναλυτικά στο Δήμο Λαμίας θα εργαστούν 56 νέοι υπάλληλοι και στο Δήμο Λαγκαδά 82 εποχικοί υπάλληλοι. 

pinakssss

Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: 
 
α) δίπλωμα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχημάτων ή εκπαιδευτή υποψήφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας μηχανών και συστημάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τμήματος μηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας μηχανών αυτοκινήτου ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ ειδικότητας μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλον ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και
β) επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ.
Αιτήσεις
Οι ενδιαφερόμενοι για το Δήμο Λαμίας καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Λαμιέων
Τ.Κ. 35100, Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού,
απευθύνοντάς τη στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού- Γραφείο Προσωπικού ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2231351027,2231351029, 2231351068).
Οι ενδιαφερόμενοι για το Δήμο Λαγκαδά μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαγκαδά
Διεύθυνση: Ν. Παπαγεωργίου 2,
τηλέφωνο επικοινωνίας: 2394330229
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για τις παγίδες που κρύβει το Ε9
Προηγούμενο άρθρο
ΟΑΕΔ: Ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΚΕΚ Θεσσαλονίκης
Μενού