60 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48
new-jobΟ ∆ήµος Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα (60) εργατών γενικά, µε σχέση εργασίας ορισµένου χρόνου δίµηνης διάρκειας, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών. 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών στο 2ο όροφο, υπεύθυνη υπάλληλος Παυλάκη Σοφία ∆Ε1/ΣΤ’ (τηλ. 2221 3 55126), συνοδευόµενες από φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
(έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών).
Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 05/03/2014. 

Οι προσλήψεις θα γίνουν µε κοινωνικά κριτήρια από τριµελή επιτροπή που θα συσταθεί από το δήµαρχο Χαλκιδέων για το σκοπό αυτό.
Πηγή: e-typos

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 Θέσεις Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ
Προηγούμενο άρθρο
ΔΕΗ : 60 Θέσεις Εργασίας στην Κοζάνη
Μενού