8 Θέσεις Εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 53
deddhe_vlavesΟ ∆Ε∆∆ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Υλικών Προµηθειών και Μεταφορών (για τις ανάγκες της υπηρεσία στην Αθήνα και του παραρτήµατος στον Ασπρόπυργο), και συγκεκριµένα τους εξής: 
  • 2 ΠΕ ∆ιπλωµατούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,
  • 1 ΤΕ ∆ιοικητικοοικονοµικοί (Υπάλληλοι Γραφείου) Λογιστικού και
  • 5 ∆Ε Μηχανοτεχνικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισµού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων).
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
∆Ε∆∆ΗΕ/∆ιεύθυνση Υλικών Προµηθειών-Μεταφορών/3ης Σεπτεµβρίου 7, Αθήνα,
Τ.Κ. 104 32,
απευθύνοντάς την στον Υποτοµέα Υποστήριξης
Τηλέφωνο επικοινωνίας κ. Αυγερινού  210 5210863.

Η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5/3/2014.
Πηγή: e-typos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επιμόρφωση υπαλλήλων στη Γαλλική γλώσσα και ορολογία
Προηγούμενο άρθρο
60 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας
Μενού