20 Μόνιμες Θέσεις Εργασίας στην εταιρία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 59

job pcΗ εταιρία Παράκτιο Αττικό Μέτωπο αποφάσισε την πλήρωση είκοσι (20) συνολικά θέσεων ειδικού τεχνικού προσωπικού και διοικητικού οικονοµικού προσωπικού.

Οι θέσεις κατανέµονται ως εξής: 
  • 6 θέσεις ΠΕ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων),
  • 4 θέσεις ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ,
  • 1 θέση ΤΕ ή ∆Ε Τεχνικού Η/Υ και Ηλεκτρονικών Μηχανών Γραφείου,
  • 7 θέσεις ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε διαφόρων λοιπών ειδικοτήτων και
  • 2 θέσεις στην κατηγορία Τεχνικό – Βοηθητικό Προσωπικό της ειδικότητας ∆Ε κλητήρων.
Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι πλήρους απασχόλησης και η κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών θα πραγµατοποιηθεί µε πρόσληψη προσωπικού, που θα γίνει µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έπειτα από δοκιµαστική περίοδο τριών (3) µηνών, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 13 ν 3429/2005.
Οι αιτήσεις θα αποστέλλονται αποκλειστικά ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στη διεύθυνση: «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», Κοραή 4 (6ος όροφος), 105 64 Αθήνα.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να συµπληρώνουν στο φάκελο την ένδειξη: «Αίτηση συµµετοχής στην από 14.2.2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».
Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται µέχρι και την 14.3.2014 (καταληκτική ηµεροµηνία).
Πηγή: e-typos

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας στα καταστήματα Rococo.
Προηγούμενο άρθρο
Στα κορυφαία του κόσμου 6 ελληνικά πανεπιστήμια – Δείτε σε ποιους τομείς διακρίνονται
Μενού