40 Θέσεις Εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων ΕρευνώνTο (ΝΠΔΔ) με την επωνυμία Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) ενδιαφέρεται να απασχολήσει σαράντα (40) άτομα με συμβάσεις ανάθεσης έργου στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «ΕΠΣΑΔ-2014», για διάστημα δέκα (10) μηνών. 

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα απασχοληθούν ειδικότητες όπως βιολόγοι και ιχθυοκόμοι.
pinkas
Για τις θέσεις των βιολόγων ζητούνται πτυχίο Βιολογίας ή συναφές, καλή γνώση Αγγλικών, εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα ιχθυολογίας, βασικές γνώσεις στατιστικής ανάλυσης, εμπειρία πεδίου στη συλλογή αλιευτικών δεδομένων (επιθυμητή).
Οι υποψήφιοι στην ειδικότητα ιχθυοκομίας οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο ΤΕΙ Ιχθυοκομίας ή συναφές, εμπειρία πεδίου στη συλλογή αλιευτικών δεδομένων, εργαστηριακή εμπειρία σε θέματα ιχθυολογίας.
Απαραίτητη η δυνατότητα επιβίβασης επί αλιευτικών σκαφών καθώς και η κατοχή διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου και η δυνατότητα μετακίνησης με ίδιο μέσο.
Θα συνεκτιμηθεί η απασχόληση σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης.
Υποβολή αιτήσεων
Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, βεβαιώσεις εμπειρίας, επικυρωμένα) θα γίνονται δεκτές μέχρι και αύριο στα γραφεία του ΕΛΚΕΘΕ, πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση (ΕΛΚΕΘΕ), Τ.Θ. 2214, 71003 Ηράκλειο Κρήτης.
Πηγή: e-typos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
500 προσλήψεις Ειδικών Φρουρών
Προηγούμενο άρθρο
ΑμεΑ: Eισαγωγή στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο
Μενού