500 προσλήψεις Ειδικών Φρουρών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 178
idiki-frouriΣτο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για επικύρωση βρίσκεται το αίτηµα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για πρόσληψη 500 ειδικών φρουρών. 
Όσοι προσληφθούν θα εργαστούν στη φύλαξη δικαστικών κτιρίων και σωφρονιστικών καταστηµάτων.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό θα έχουν άνδρες και γυναίκες που έχουν τα ακόλουθα προσόντα και προϋποθέσεις:
 • είναι απόφοιτοι Λυκείου ή άλλης ισότιµης σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού,
 • δεν υπερβαίνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους,
 • έχουν υγεία και άρτια σωµατική διάπλαση διαπιστούµενη από την αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή Κατάταξης,
 • έχουν σωµατικά, ψυχικά και διανοητικά προσόντα,
 • ανταποκρινόµενα στις απαιτήσεις του αστυνοµικού έργου,
 • έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ. χωρίς υποδήµατα,
 • έχουν πίστη στο Σύνταγµα,
 • αφοσίωση στην πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εµποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους,
 • οι άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης πρόσληψης,
 • δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήµατος ή των εγκληµάτων ανυποταξίας, λιποταξίας,
 • δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωµάτων τους, έστω κι αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους.
Πρόσθετα προσόντα και προϋποθέσεις αποτελούν: η γνώση ξένης γλώσσας, η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Πηγή: Ελεύτερος Τύπος

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο
Προηγούμενο άρθρο
40 Θέσεις Εργασίας στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Μενού