60 Θέσεις Εργασίας στο Δήμο Χαλκίδας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 50

1,2Ο Δήμος Χαλκίδας ανακοινώνει την πρόσληψη εξήντα (60) εργατών γενικά, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης (2) διάρκειας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στο Δημοτικό Κατάστημα Ληλαντίων & Μεγασθένους, στο Γραφείο Υπηρεσιακών Μεταβολών στο 2ο όροφο, υπεύθυνη υπάλληλος Παυλάκη Σοφία ΔΕ1/ΣΤ΄ (τηλ. 2221 3 55126), συνοδευόμενες από φωτοτυπία ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (έντυπα αιτήσεων καθώς και υπεύθυνες δηλώσεις διατίθενται στο Γραφείο Υπηρεσιακών Με-
ταβολών).

Η υποβολή αιτήσεων λήγει στις 05/03/2014.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με κοινωνικά κριτήρια από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί από το δήμαρχο Χαλκιδέων
για το σκοπό αυτό

Πηγή: e-typos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ποιοι είναι οι νέοι δικαιούχοι του επιδόματος ανεργίας ;
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις Εργασίας σε 10 Επιχειρήσεις στην Αττική, Θεσσαλονίκη, Στερεά Ελλάδα και Χαλκίδα
Μενού