Ζητείται Ναυαγοσώστης από τον Δήμο Πετρούπολης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 39

ΝαυαγοσώστηςΟ Δήμος Πετρούπολης ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για υπηρεσίες αθλητισμού από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. 

 Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων:

1 ΠΕ Ναυαγοσώστης Κ.Φ.Α.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: &ήμος Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τ.Κ. : 132 31 Πετρούπολη, απευθύνοντάς την στην &/νση &ιοικητικού-Tμήμα Προσωπικού, υπόψιν κου Ε. Αντωναρόπουλου και κας Μ. Ρουστέμη, (τηλ. επικοινωνίας : 213- 2024473, 213-2024438).

ΠΗΓΗ: http://www.proson.gr/

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
4 Θέσεις εργασίας ανακοίνωσε η ΔΕΥΑ Αρχαίας Ολυμπίας
Προηγούμενο άρθρο
Θέσεις εργασίας στη Nestle
Μενού