Πληροφορικό ζητάει ο Δήμος Αμπελοκήπων

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

JOD1Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος στο πλαίσιο της Πράξης «Κύκλος» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π.«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες » που υλοποιεί ο Δήμος Απελοκήπων – Μενεμένης ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύπραξης «Κύκλος » για την υλοποίηση της δράσης 327 «Δημοσιότητα – Ευαισθητοποίηση », που εδρεύει στους Απελοκήπους.

Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

ΠΗΓΗ: proson.gr, http://static.diavgeia.gov.gr/

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Ανοιχτές Θέσεις εργασίας στα καταστήματα της Intersport
Προηγούμενο άρθρο
Εταιρία Δημοσιογραφικής Ενημέρωσης αναζητά Απόφοιτους Δημοσιογραφίας
Μενού