Σύμβαση έργου 13 ατόμων στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

find-a-job-cyprus1Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, ενδιαφέρεται για την σύναψη σύμβασης έργου με 13 άτομα ως ακολούθως:

Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη πληροφορικού.
Καταληκτική ημερομηνία:14/3/2014

Οκτώ (8) θέσεις εξωτερικών συνεργατών.
(Μηχανολόγου μηχανικού, στέλεχος Ναυτιλιακών σπουδών, στέλεχος Οικονομικών σπουδών, Πολιτικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Οχημάτων Τ.Ε, Ηλεκτρονικού Μηχανικού Τ.Ε, Τεχνικού Δικτύων)
Καταληκτική ημερομηνία:13/3/2014

Τέσσερις (4) θέσεις εξωτερικών συνεργατών.
(Χημικού Μηχανικού, Απόφοιτου Λογιστικής, πτυχιούχο Τεχνολογίας Τροφίμων/Γεωπονίας/Χημείας/Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού , Γεωπόνου)
Καταληκτική ημερομηνία:11/3/2014

ΠΗΓΗ: http://career.duth.gr/

Μενού