Θέσεις εργασίας στον ΟΤΕ

Κοινοποιήστε το άρθρο

images (1)Η OTEplus Α.Ε., εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, που δραστηριοποιείται στον τομέα των συμβουλευτικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο έργων που έχει αναλάβει για τον ΟΤΕ, ενδιαφέρεται να προσλάβει, στην περιοχή της Αττικής, Τηλεπικοινωνιακούς Μηχανικούς, με μικρότερη ή μεγαλύτερη εμπειρία & εξειδίκευση, στα παρακάτω αντικείμενα/ειδικότητες:

Ειδικότητα                                                                     Πλήθος  θέσεων
Συστήματα IMS                                                                   2
Ενσύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο                              3
Συστήματα OSS                                                                   2
Δίκτυα Δεδομένων & Φωνής                                     7
Δίκτυα & Υπηρεσίες IP                                                  2
Συστήματα Υπηρεσιών TV                                        2

Προφίλ Θέσεων
Κύριο αντικείμενο – τεχνολογίες (ενδεικτικά):
Συστήματα IMS
-Μελέτη, σχεδιασμός, χειρισμός θεμάτων δικτύων VoIP & video conference, καθώς και ανάπτυξης υπηρεσιών VoIP.
-Συμμετοχή  στην παραμετροποίηση εξοπλισμού του IMS δικτύου και στην πρώτη εφαρμογή πεδίου, καθώς και στον καθορισμό των απαιτήσεων διαλειτουργικότητας εξοπλισμού πελατών και ειδικών λύσεων παροχής υπηρεσιών VoIP.
-Υπολογιστικό περιβάλλον Linux / Unix και scripting γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. Perl, TCL/TK κλπ).
-VoIP πρωτόκολλα & υπηρεσίες, αρχιτεκτονική δικτύου IMS/NGN, λύσεις VoIP για δίκτυα πελατών.
-Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός Sip servers/SBCs/VoIP application servers ενός ή περισσοτέρων vendors (Huawei, Cisco, κλπ.).

· Συστήματα OSS
-Συμμετοχή στην έρευνα, το σχεδιασμό, την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας και την υλοποίηση νέων Συστημάτων Υποστήριξης Λειτουργίας.
-Οργάνωση, διαχείριση, παρακολούθηση & έλεγχος έργων υλοποίησης και εφαρμογής Συστημάτων Υποστήριξης Λειτουργίας, συμμετοχή στη διάγνωση & επίλυση προβλημάτων σε συστήματα UNIX/Linux των συστημάτων OSS, παροχή συστημικής υποστήριξης για τις υπηρεσίες που βασίζονται σε πλατφόρμες UNIX/Linux.
-Τεχνολογίες δικτύου (SDH / DWDM / DSL / Ethernet), IP πρωτόκολλα και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συστήματα διαχείρισης δικτύου (NMS).
-Σχεδιασμός, υλοποίηση, διαχείριση, υποστήριξη και παρακολούθηση σε λύσεις με απαιτήσεις για υψηλή διαθεσιμότητα (Storage, Clustering, Load balancing).

· Δίκτυα & Υπηρεσίες IP
-Εργασίες επίβλεψης, συντήρησης, βλαβοδιαχείρισης & παραμετροποίησης υποδομών και συστημάτων των δικτύων IP, BRAS, Metroethernet της Εταιρείας.
-Υλοποίηση και υποστήριξη κυκλωμάτων, υλοποίηση αναβαθμίσεων και διορθώσεων του λογισμικού των κόμβων του δικτύου, ανάπτυξη & διαχείριση προτύπων (templates) παραμετροποίησης κόμβων δικτύου, εφαρμογή & παρακολούθηση των πολιτικών ασφαλείας δικτύου.
-Εισαγωγή και ενεργοποίηση νέων υπηρεσιών, εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο IP δίκτυο και τεκμηρίωση αλλαγών στο IP δίκτυο, έλεγχος δικτύου (health check) και σύνταξη αναφορών (reports) δικτύου.
-Πρωτόκολλα Ethernet, IP, IPv6, Radius, DHCP, BGP, OSPF, MPLS, SNMP.
-Παραμετροποίηση δικτυακών συσκευών (routers/switches).

·Συστήματα Υπηρεσιών TV
-Σχεδιασμός, εφαρμογή, έρευνα, ανάπτυξη, αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση της υποδομής της Συνδρομητικής Τηλεόρασης του OTE (συντονισμός αναπτυξιακών έργων που σχετίζονται με υπηρεσίες τηλεόρασης και video streaming, συλλογή προδιαγραφών και μετατροπή των εμπορικών απαιτήσεων σε τεχνικές προδιαγραφές, σχεδιασμός τεχνολογικής υποδομής για παροχή TV και streaming υπηρεσιών κα).
-Τεχνολογίες ψηφιακής τηλεόρασης (π.χ. IPTV, DTH και OTT), τεχνολογίες video / audio streaming (HLS, Silverlight, DRM, HTTP progressive, MPEG-TS),  πρωτόκολλα και τεχνολογίες Επιπέδου 4-7, π.χ. DNS, SMTP, LDAP, DHCP, HTTP.

· Δίκτυα Δεδομένων & Φωνής
-Συμμετοχή στον τεχνικό σχεδιασμό λύσεων για την εξυπηρέτηση τηλεπικοινωνιακών ή/και δικτυακών αναγκών πελατών.
-Υλοποίηση, υποστήριξη & παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών ή/και δικτυακών λύσεων που προσφέρονται σε πελάτες,  εκπόνηση, συγγραφή ή/και έλεγχος ορθότητας τεχνικών παραδοτέων διαγωνισμών πελατών, έλεγχος και σχολιασμός όρων και απαιτήσεων για SLA τηλεπικοινωνιακών ή/και δικτυακών έργων ή λύσεων πελατών, εξαγωγή αποτελεσμάτων ικανοποίησης των όρων συμβολαίων SLA πελατών.
-Συχνή παρουσία σε χώρους πελατών, είτε για την συμμετοχή σε συναντήσεις προόδου εργασιών υλοποίησης τηλεπικοινωνιακού ή/και δικτυακού έργου ή λύσης που έχει ζητήσει ο πελάτης, είτε για την πρώτη εγκατάσταση ή άρση βλάβης αυτών.
-Τεχνολογίες IP Routing & Switching, PBX ή/και VoIP, ή/και ΙP Telephony, βασικά πρωτόκολλα δρομολόγησης και διαχείρισης.

· Ενσύρματο Ευρυζωνικό Δίκτυο
-Συμμετοχή στο σχεδιασμό των δικτύων xDSL και NGA, και στην εκπόνηση πρότυπων μελετών εγκατάστασης εξοπλισμού και καλωδιακών δικτύων πρόσβασης και κορμού.
-Σύνταξη – επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών για ενεργό εξοπλισμό Xdsl, NGA και για υλικά καλωδιακού δικτύου, συμμετοχή σε Διαδικασίες Αξιολόγησης Υλικού, παρακολούθηση αναγκών δικτύου και αποθεμάτων υλικού.
-Σχεδιασμός νέων υπηρεσιών (υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων, συγγραφή αλγορίθμων κ.λ.π.).

Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες (για όλες τις θέσεις) :
·         Δίπλωμα Μηχανικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), ειδικότητας συναφούς με το αντικείμενο της θέσης (Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Η/Υ, Πληροφορική) ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού.
Ειδικότερα για την ειδικότητα Δικτύων Δεδομένων & Φωνής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση και οι κάτοχοι Πτυχίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕΙ) σχετικού με τις Τηλεπικοινωνίες, την Ηλεκτρολογία, την Ηλεκτρονική, τους Η/Υ ή την Πληροφορική.
·         Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον First Certificate in English ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος).
·         Πολύ καλή γνώση υπολογιστικών συστημάτων και εφαρμογών MS-Office.
·         Εστίαση στο αποτέλεσμα.
·         Πελατοκεντρική προσέγγιση.
·         Προσαρμοστικότητα.
·         Ομαδικό πνεύμα.
·         Επικοινωνιακή ικανότητα.
·         Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους).

Παροχές / εκπαίδευση και ανάπτυξη:
·         Συνεχής εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων και νέες τεχνολογίες.
·         Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
·         Προνομιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας.

Πηγή: diorismos.gr

Κοινοποιήστε το άρθρο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *