20 εργάτες στο Δήμο Καβάλας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 14

images (3)Ο Δήμος Καβάλας ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι (20) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. Ως προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 06 έως και 12 Μαρτίου 2014

Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Καβάλας, Κύπρου 10, στο Δημαρχείο Καβάλας. Με την αίτηση θα υποβάλλεται:

• φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
• πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας και στους πίνακες ανακοινώσεων Δ.Ε. Καβάλας (κεντρικό κτίριο) και Δ.Ε. Φιλίππων (πρώην Δημαρχείο).

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μενού