24 προσλήψεις στη ΔΕΗ Φλώρινας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

αρχείο λήψης (1)Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τέσσερα (24) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αμυνταίου- Φιλώτα, που εδρεύει στο 9ο χιλ της Εθνικής οδού Αμυνταίου-Φιλώτα του Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΠΕ Μηχανικών ( Με καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας)
  • 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοματισμών και Οργάνων
  • 14 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
  • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδόροι)
  • 1 ΔΕ Μετακινητής Βαρών (Μανουβραδόροι)
  • 1 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Εκσκαφέων Φορτωτών ή Φορτωτών)
  • 3 ΔΕ Οδηγοί Λεωφορείου
  • 1ΔΕ Χειριστής κατεργασίας Νερού

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ Σ ΟΧ.ΔΕΗ- ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ Τ.Θ 139, Τ.Κ 53200 – ΑΜΥΝΤΑΙΟ, υπόψιν κο ΔΡΟΥΓΟΥΝΑΚΗ Ανδρέα τηλ: 24630-42411 , κα ΠΑΤΕΡΑ Ευαγγελία τηλ: 24630- 59282 και κα ΖΕΖΙΟΥ Όλγα τηλ: 24630-59292.

Υποβολής Αιτήσεων από 07.03.2014 έως 17.03.2014

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πηγή: proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 άτομα με σύμβαση έργου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
Προηγούμενο άρθρο
Ανοιχτές Θέσεις εργασίας στα καταστήματα της Intersport
Μενού