Θέσεις εργασίας στο Χαμόγελο του Παιδιού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 42

αρχείο λήψης (2)Το Χαμόγελο του Παιδιού ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στην Καβάλα για την εκτέλεση της Πράξης «Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, αποφάσισε να απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου, όπως αυτές περιγράφονται  κατωτέρω.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ευρωπαϊκό έργο εδαφικής συνεργασίας με τίτλο «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργιες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών» – “Integrated Territorial Synergies for Children Health and Protection” με το ακρωνύμιο INTERSYC συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ) και το ελληνικό κράτος στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013» .

Το Χαμόγελο του Παιδιού έχει το ρόλο Συντονιστή Εταίρου, ενώ μετέχουν ως εταίροι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, η Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια», η Περιφερειακή Επιθεώρηση Υγείας του Κάρτζαλι και οι οργανισμοί «Nadja Centre» και «Chance» από τη Βουλγαρία.

Το έργο στοχεύει στην προώθηση ευρωπαϊκών μέσων για την προστασία των παιδιών σε κίνδυνο και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας για τα παιδιά.

Δείτε τις θέσεις και ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ: ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ_ 4_1_INTERSYC

Πηγή: Το χαμόγελο του Παιδιού – hamogelo.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
100 άτομα στην ΕΛ.ΑΣ. με το σύστημα του Απολυτηρίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Προηγούμενο άρθρο
18 θέσεις εργασίας στον ΟΚΑΝΑ
Μενού