8 θέσεις πτυχιούχων στη ΔΕΗ της Αθήνας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

images (3)Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων, που εδρεύει στον Νομό Αττικής στη διεύθυνση Λένορμαν 195 & Αμφιαράου ΤΚ 104 42 Αθήνα, ανακοίνωσε η ΔΕΗ

  • 101 Γενική Δ/νση Ορυχείων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί  Μηχανικοί 8μήνες θέσεις 3
  • 102 Γενική Δ/νση Ορυχείων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 8μήνες θέση 1
  • 103 Γενική Δ/νση  Ορυχείων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 8μήνες θέση 1
  • 104 Γενική Δ/νση  Ορυχείων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8μήνες θέση  1
  • 105 Γενική Δ/νση  Ορυχείων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 8μήνες θέση 1
  • 106 Γενική Δ/νση  Ορυχείων Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕ Τοπογράφος Μηχανικός 8μήνες θέση 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ A.E/Γενική Διεύθυνση Ορυχείων Λένορμαν 195 και Αμφιαράου ΤΚ 104 42 απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους Αγγελική Αλεξανδροπούλου τηλέφωνο επικοινωνίας 210 – 5109436, Σπυριδούλα Γαβαλά τηλέφωνο επικοινωνίας 210 – 5109535.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Υποβολής Αιτήσεων: έως και 17.03.2014

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
20 θέσεις εργασίας στην αλυσίδα ηλεκτρονικών ειδών Κωτσόβολος
Προηγούμενο άρθρο
3 θέσεις στο Δήμο Ρήγα Φεραίου
Μενού