4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σαρωνικού

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 11

αρχείο λήψης (2)ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ.​ «ΑΡΙΣΤΟΔ​ΙΚΟΣ ​ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ​ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007-2013», του ΝΠΔΔ και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 2 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
  • 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • 1 ΔΕ Μαγείρων

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: : Αθηνών & Ρήγα Φεραίου 190 10 Καλύβια, απευθύνοντάς την στο Ν.Π.4.4. « ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», υπόψιν κ. Μπαλούτσου Ηλέκτρα (τηλ. επικοινωνίας: 22993 20314).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Δείτε αναλυτικά τις 600 θέσεις εργασίας που πρόκειται να προκηρυχθούν από τη ΔΕΗ
Προηγούμενο άρθρο
11 προσλήψεις στο Δήμο Βόλου
Μενού