Ο Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοίνωσε 6 θέσεις για προσλήψεις.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 57

1,2Ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, έξι (6) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νομού Μαγνησίας, ως εξής:

 

  • Δύο (2) άτομα, ειδικότητας ​Ε Οδηγών Απορριμματοφόρων
  • Τέσσερα (4) άτομα, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης. στην οποία να δηλώνει τους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς
του.

ΠΗΓΗ: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
8 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Θεσσαλονίκης
Προηγούμενο άρθρο
Καθηγητές Πληροφορικής Ζητούνται για την Θεσσαλονίκη
Μενού