2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Εδεσσας

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 12

images (1)Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης, περιοχής Εδεσσας που εδρεύουν στο Νομό Πέλλας και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

1 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ/ Περιοχή Εδεσσας, Κωνσταντινουπόλεως 93, Τ.Κ. 58-200 – Εδεσσα, απευθύνοντάς την στον Τομέα Υποστήριξης, (τηλ. επικοινωνίας: 23810-228111). Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 13/3/2014 έως και 24/3/2014 ώρα:11:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΗΓΗ: proson.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Οικονομολόγο ζητά το ΕΛΚΕΘΕ
Προηγούμενο άρθρο
8 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ Θεσσαλονίκης
Μενού