78 προσλήψεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Κοζάνης

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 48

DEI-2323Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα οκτώ (78) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με  τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

πινακασ α

Για όλες τις πληροφορίες και τα απαραίτητα προσόντα κάντε κλικ εδώ

Πηγή: Δι@υγεια, dei.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
38 θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο ΑΠΘ
Προηγούμενο άρθρο
Εξασφαλίστε μεγαλύτερη σύνταξη
Μενού