Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 74

ΟΠΕΚΕΠΕ

Την εγκύκλιο για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων ενίσχυσης 2014 δημοσίευσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με βάση την οποία παρακρατείται 5-30% της αξίας του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος μόνο στις περιπτώσεις γεωργών που δεν είναι νεοεισερχόμενοι ούτε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Οι υπόλοιποι μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους χωρίς παρακράτηση υπέρ του εθνικού αποθέματος, όπως έγινε και πέρυσι.

Στη συνέχεια, ο Οργανισμός προχωρά σε κάποιες συμβουλές προς τους παραγωγούς που θέλουν είτε να πουλήσουν είτε να αγοράσουν δικαιώματα:

1. Το έτος 2014 θα εφαρμοστεί γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

2. Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν την 31.12.2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής.

3. Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΕΕ 2014 πραγματοποιούνται με ευθύνη των παραγωγών. Η απόκτηση δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης το 2014 δεν αποτελεί προϋπόθεση κατανομής δικαιωμάτων το 2015.

4. Κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκταρίων που δηλώνει ο μεταβιβαστής στην αίτηση του με την αξία του δικαιώματος όπως αυτή έχει αναπροσαρμοστεί, ανεξάρτητα με την μοναδιαία αξία που αναγράφεται στην αίτηση. Για τον παραπάνω λόγο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ενημερώνονται για τον αριθμό των δικαιωμάτων που κατέχουν και για την αξία τους, τους πριν προβούν σε οποιαδήποτε μεταβίβαση.

5. Η ακρίβεια των στοιχείων των σχετικών αιτήσεων βαρύνει τους ίδιους τους δικαιούχους. Σε περίπτωση διαπίστωσης πλαστών στοιχείων κατά την υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα κινούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλες οι νόμιμες διαδικασίες παραπομπής στη δικαιοσύνη κατά τα οριζόμενα στον ποινικό κώδικα.

6. Δεν υποβάλλονται αιτήσεις μεταβίβασης για δικαιώματα που δεν ενεργοποιήθηκαν ή/και δεν πληρώθηκαν για δύο συνεχή έτη, ήτοι το 2012 και το 2013.

7. Σε περίπτωση που πρέπει να διατεθούν σε γεωργό δικαιώματα ενίσχυσης ή να αυξηθεί η αξία υφιστάμενων δικαιωμάτων του βάσει οριστικής απόφασης δικαστηρίου ή οριστικής διοικητικής πράξης της αρμόδιας αρχής κράτους μέλους, ο γεωργός λαμβάνει τον αριθμό και την αξία των δικαιωμάτων ενίσχυσης που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση ή πράξη το αργότερο πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης ή πράξης, και λαμβανομένης υπόψη της εφαρμογής του άρθρου 34 ή/ και του άρθρου 35 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.73/2009.

Να σημειωθεί ότι το σύστημα για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δεν έχει ανοίξει ακόμα (http://entitlements.opekepe.gr).

Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι τις 15 Μαΐου.

Διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο με τις Διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2014.pdf

 

Πηγή: alexandreiagidas.gr, agronews.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Πάνε ταμείο 41.215 δικαιούχοι πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών
Προηγούμενο άρθρο
Ζητούνται 42 υπάλληλοι στα Focaccino
Μενού