Ηλεκτρονικώς η πρόσβαση στα προγράμματα του ΟΑΕΔ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 289

images (3)Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Οργανισμού, θα πρέπει να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης (κλειδάριθμο) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ. Για την έκδοση κλειδαρίθμου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να επισκεφτούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης και να προσκομίσουν:

  • 1. Οι ατομικές επιχειρήσεις, την Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος.
  • 2. Τα νομικά πρόσωπα, πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από πρόσωπο που νόμιμα εξουσιοδοτήθηκε (με πληρεξούσιο από συμβολαιογράφο ή με εξουσιοδότηση από δημόσια αρχή με το γνήσιο της υπογραφής, όπου θα αναφέρεται ευκρινώς η ενέργεια και ο λόγος εξουσιοδότησης) είτε πρόκειται για ατομική επιχείρηση είτε για επιχείρηση άλλης νομικής μορφής (Α.Ε., Ο.Ε. ΕΠΕ κλπ).

Πηγή: e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Συμβασιούχοι οδηγοί στα Θεσμικά Οργανα της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Προηγούμενο άρθρο
Δωρεάν σεμινάριο από το εργαστήριο αυτοματισμού και ρομποτικής στη Πάτρα
Μενού