3 άτομα στη Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 70

images (3)Η Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», πρόκειται να αναπτύξει τη δράση «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ», της υποδράσης «Υποδοχή- Ενημέρωση- Πληροφόρηση – Παραπομπή – Διάγνωση των αναγκών και μεταπαρακολούθηση των ωφελουμένων».Για την υλοποίηση της δράσης ανακοινώνει την πρόθεση σύναψης συμβάσεων έργου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων:

• Ψυχολόγο ή Κοινωνιολόγο ΠΕ/ΤΕ (1),
• Κοινωνικό Λειτουργό ή Ψυχολόγο ΠΕ/ΤΕ (1),
• Οικονομολόγο ΠΕ (1),
με τριετή τουλάχιστον εμπειρία στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων για τους κοινωνικούς επιστήμονες, και τριετή εργασιακή εμπειρία για τον οικονομολόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. στον Προβατώνα, στην κα. Βραχιόλογλου Θάλεια μέχρι την 14/03/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Πληροφορίες: τηλ. 25540 20090/91/92.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ

Πηγή: Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε dimossin.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Υποβολή προτάσεων από τα ΑΕΙ για την πράξη «Διπλή σταδιοδρομία αθλητών»
Προηγούμενο άρθρο
Πρόσληψη 93 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης
Μενού