4 θέσεις εργασίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 10

710F92E4E14427E0E687FB0707F2657BΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με τέσσερις (4) «Ειδικούς Επιστήμονες»για την εκπόνηση τόμου αναλυτικών οδηγιών σχετικά με την επιλογή και τον παιδαγωγικό μετασχολιασμό πολιτισμικού ψηφιακού περιεχομένου με στόχο την αξιοποίησή του στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο του Υποέργου 12 με τίτλο «Παιδαγωγικός μετασχολιασμός ψηφιακού υλικού πολιτισμικού περιεχομένου», της Πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Καταγραφή και Συγκέντρωση ήδη παραχθέντος Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού και Συντονισμός των Πράξεων της Κατηγορίας Πράξης»,

Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 – Οριζόντια Πράξη, με κωδικό ΟΠΣ: 298759 και ΣΑΕ: 2010ΣΕ04580301, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ολόκληρη την πρόσκληση μπορείτε να τη δείτε εδώ από τη Διαύγεια

Πηγή: paideianews.gr/, proson.gr, static.diavgeia.gov.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Διαγωνισμός καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας «ideatree»
Προηγούμενο άρθρο
7 θέσεις στο Δήμο Ρόδου
Μενού