8 μουσικοί στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρόπυργου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 9

images (5)Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ασπρόπυργου ανακοινώνει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ που εδρέυει στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου «εκτέλεση μουσικών έργων» συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών. Συνολικά θα απασχοληθούν οι παρακάτω ειδικότητες:

  • Μουσικό εκτελεστή τρομπέτας 1
  • Εκτελεστής Τρομπονιού 1
  • Εκτελεστής στο κανονάκι 1
  • Εκτελεστής στο σαντούρι 1
  • Εκτελεστής Παραδοσιακών κρουστών 1
  • Εκτελεστής Σαξοφωνου Αλτ 1
  • Εκτελεστής Παραδοσιακού κλαρίνου1
  • Ενορχηστρωτή μουσικών εργων 1

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΜΕ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της στην ακόλουθη διεύθυνση: Πνευματικό Κέντρο Ασπρόπυργου, Αλέκου Παναγούλη 13, ΤΚ 19300, απευθύνοντας την στο Γραφείο Προσωπικού, (τηλ:2105577191).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 20 Μαρτίου

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ από τη Δι@ύγεια 

Πηγή: static.diavgeia.gov.gr, e-dimosio.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
47 υδρονομείς στο Δήμο Παγγαίου
Προηγούμενο άρθρο
3 θέσεις στη ΔΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης
Μενού