4 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 64

images (1)Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενδιαφέρεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων:Ένα (1) άτομο Μεταδιδακτορικό ερευνητή.
Καταληκτική ημερομηνία:25/3/2014

Ένα (1) μέχρι Δύο (2) άτομα για την υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων.
Ένα (1) άτομο για την υποστήριξη ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης.

Καταληκτική ημερομηνία:26/3/2014

ΠΗΓΗ: career.duth.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Επανατοποθέτηση 2.722 πρώην δημοτικών αστυνομικών
Προηγούμενο άρθρο
Καλλιτεχνικό προσωπικό στην Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης
Μενού