ΟΑΕΔ: Την Παρασκευή 21/03 η καταβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα των 10.000 ανέργων ηλικίας 30-66 ετών – Δείτε τα δικαιολογιτικά

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 51

oaed2Την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με σκοπό την δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από το Ελληνικό Δημόσιο, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013». Η συνολική του δαπάνη ανέρχεται σε 54.000.000 ευρώ. Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται έντεκα (11) Περιφέρειες της χώρας (δηλαδή το σύνολο εκτός Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας).

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr και συγκεκριμένα στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι η έκδοση κωδικού πρόσβασης (κλειδαρίθμου) στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ, τον οποίο οι επιχειρήσεις παραλαμβάνουν από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2).

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι που:

  • Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ 2 και μέχρι την πρόσληψή τους
  • Έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης
  • Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας
  • Είναι ηλικίας 30 έως 66 ετών, έχουν δηλαδή συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και διανύουν το 31ο έτος και το 67ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.
  • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα και όχι πέραν των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες.

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο

http://www.oaed.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1936&lang=el οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τις προϋποθέσεις και λοιπούς όρους του προγράμματος.

Πηγή: alexandreia.gr, taxheaven

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
2 προσλήψεις στην Περιφέρεια Δ​υτικής Μακεδονίας
Προηγούμενο άρθρο
Ενημερωθείτε για το πως θα διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί από 1η Ιουλίου – Δείτε τον πίνακα
Μενού