2 άτομα με σύμβαση έργου στο ΚΕΕΛΠΝΟ

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 200

kepeo05Το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων ενδιαφέρεται ν’ απασχολήσει 2 άτομα με σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης “Ανάπτυξη & Λειτουργία Εθνικού Δικτύου Καθολικού Ελέγχου για την Πρώιμη Διάγνωση, Αντιμετώπιση και Επιδημιολογική Καταγραφή της Νεογνικής Βαρηκοΐας” ως ακολούθως:

  • 1 ΠΕ Ιατρός Ειδικότητα ΩΡΛ ή ΠΕ Ακοολόγων

Αντικείμενο: Υπεύθυνος για τη Λειτουργία του Δικτύου)

  • 1 ΠΕ Ιατρός Ειδικότητα ΩΡΛ

Αντικείμενο: Βοηθητικό Στέλεχος για τη Δημιουργία και Λειτουργία Δικτύου)

Η διάρκεια των συμβάσεων 13 μήνες με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και πριν 31/11/2015.

Καταληκτική ημερομηνία: 28/03/2014

Πληροφορίες: τηλ. 210 5212890

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.keelpno.gr

Πηγή: proson.gr, career.duth.gr

Μενού