3 θέσεις Συντηρητών αρχαιοτήτων για τον ναό του Επικούριου Απόλλωνα Βασσών

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 49

assets_LARGE_t_183761_54148355Η Επιστημονική Επιτροπή Έργου Συντήρησης Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση βορειοτέρων τμημάτων μακρών πλευρών ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βασσών» για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης ως την ολοκλήρωση του έργου, εξαρτώμενης από την πορεία του έργου και τις διαθέσιμες πιστώσεις του, ως εξής:

  • ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (και ελλείψει αυτού ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) 1
  • ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης) 2

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Επιστημονικής Επιτροπής του έργου «Συντήρηση ναού Επικουρίου Απόλλωνος στις Βάσσες Φιγαλείας» στην διεύθυνση: Αρχαιολογικός χώρος ναού Επικούριου Απόλλωνα Βασσών – 27061 Ανδρίτσαινα Ηλείας, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2626023406 πληρ. κ. Φ. Βασιλόπουλος και 2108211682 ή 2108218911 πληρ. κ. Ε. Λίτσος) από 9:00 π.μ. έως 3:00π.μ. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει στις 24/3/2014 και λήγει στις 2/4/2014.

Πηγή: diorismos.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
5 ειδικευµένοι εργάτες στη Θεσσαλονίκη
Προηγούμενο άρθρο
Μέρισμα 500-1.000€ ανάλογα με εισόδημα και παιδιά
Μενού