3 προσλήψεις στο Δήμο Τυρνάβου

Κατηγορία: ΕΡΓΑΣΙΑ
Views: 72

αρχείο λήψης (1)Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με την αριθμ.46/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ως -Ε Χειριστών Μηχανημάτων ( γκρέϊντερ και φορτωτή) συνολικού αριθμού τριών (3)ατόμων και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γκρέϊντερ)
  • 1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (εκσκαφέα-φορτωτή)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου μας στην ακόλουθη διεύθυνση: -ήμος Τυρνάβου Σταύρου Καράσσου 1 Τ.Κ. 401 00 Τύρναβος, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κας Γρηγοριάδου Μαρίας ( τηλ. επικοινωνίας: 24923-50127 ). Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων.

Πηγή: e-dimosio.gr, proson.gr

Μπορεί να σου αρέσει επίσης…

Επόμενο άρθρο
Προσλήψεις ιατρών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Νοσηλείας Νεογνών
Προηγούμενο άρθρο
2 προσλήψεις στην Περιφέρεια Δ​υτικής Μακεδονίας
Μενού